Feeding basket little round
1213-5464
Feeding basket little round
Feeding basket big round
1213-5465
Feeding basket big round
Feeding basket
1213-5466
Feeding basket
Hay rack individuel
1213-5467
Hay rack individuel
Hay rack double
1213-5468
Hay rack double
Hay rack 60 ltr.
1218-0224
Hay rack 60 ltr.
Long chain 6 mm 30 meter
1223-2630
Long chain 6 mm 30 meter
Chain 4 mm x 30 meters
1223-2430
Chain 4 mm x 30 meters
Sisalreb 10 mm x 55 m - hel rulle
1227-2510
Sisalreb 10 mm x 55 m - hel rulle
Bedding 30x20 kg
1230-1045
Bedding 30x20 kg
AniDry+ 25 kg
2111-1113
AniDry+ 25 kg
Shavings medium fine
2111-1500
Shavings medium fine
Pig toy large
1218-5135
Pig toy large
Pig toy large
1218-5136
Pig toy large
Rattle ball red 1 pcs.
1218-5016
Rattle ball red 1 pcs.
Pig-Star Standard with chain
1218-5110
Pig-Star Standard with chain
Bitemoon standard small 50 pcs.
1218-5130
Bitemoon standard small 50 pcs.