Unitron HD Stabil

Holdbar og stabil ensilage - uden varmedannelse
og uden tab af næringsstoffer 

 

Unitron HD Protect

Mindre ensileringstab, bedre proteinkvalitet, mindre gæringstab efter åbning

Unitron Xtrasil CE

Biologisk ensileringsmiddel – forbedret kontrol af ensileringskvalitet og eftervarme 

 

 

Kan dine grise holde varmen?

Brug af UniHeater og UniComfot vil forbedre pattegrisens nærmiljø og spare både energi og CO2

UniCom

-Overvåger temperaturen i medicin- og sædskabe døgnet rundt.

Du bliver alarmeret ved udsving i temperaturen - din sikkerhed

AniDry+

AniDry+ Sundt og tørt staldklima.

 

 

 

Ved kontinuerlig brug af Anidry+ opnås de bedste resultater, da smittetrykket hele tiden reduceres og derved opnås et godt og sundt staldmiljø - til glæde for såvel dyr og mennesker

UniComfort

- ensartet styring af mikroklima i smågrisehulen.

 

 

Læs mere om hvordan du automatisk styrer klimaet i smågrisehulen.

 

 

Climax

Til opbevaring af sæd og for opretholdelse af en jævn temperatur. Leveres i flere størrelser.

UniFeeder

Intelligent fodertildeling i farestalden.

UniCare

Se vores program af rengørings og desinfektionsmidler.

Vandrensningsanlæg

Få bakteriefrit vand i stalden med et DCW Neuthox anlæg og opnå gode velfærds- og driftsresultater.

Læs mere - klik på billedet!

Se vores store udvalg af drivmidler