Svin:
Kofa Protect 7.0 i vådfoder til svin.

Kofa Protect 7.0 – optimerer kvaliteten af vådfoder.

Kofa Protect 7.0 konserverer vådfoderet og forhindrer derved at foderet bliver fejlgæret. Kofa Protect 7.0 anvendes derfor i besætninger, hvor der lægges stor vægt på optimal fo­derkvalitet – og hvor målsætningen er mindst muligt tab af foderværdi.

De enkelte råvarer, som anvendes i foderblandingen, har som oftest forskellig hygiejne status – de forskellige råvarer kan indeholde skadelige svampe og andre uheldige mikroorganismer. Når rå­varerne opblandes i blandekar, bliver disse kim jævnt fordelt i hele foderblandingen. Alt foderet vil blive podet med de gærkulturer, som findes i råvarerne – med det resultat, at hele foderblandingen bliver fejlgæret.

En fejlgæring betyder, at foderet mister foderværdi og det indebærer en forringet produktivitet hos dyrene – i yderste konsekvens påfører det dyrene uheldige sygdomme.

Kofa Protect 7.0 konserverer foderet og sikrer foderhygiejnen i op til 24 timer. Vækst af gær-og skimmelsvampe bliver forhindret på grund af de aktive indholdsstoffer, som findes i Kofa Protect 7.0 – og det betyder at foderkvaliteten bevares.

Virkemåde: Kofa Protect 7.0 indeholder akti­ve stoffer, som sikrer, at foderet forbliver stabilt – net­op fordi de aktive stoffer hindrer gæringsprocessen i at finde sted. Når gæringsprocessen neutraliseres, sikres at der ikke bruges næringsstoffer på denne proces – og foderet bevarer derfor foderværdien. Væksten af gær og skimmelsvampe forhindres.

Succesen med Kofa Protect 7.0 afhænger helt overordnet af gode hygiejnerutiner, god og fornuftig håndtering af råvarer, kvaliteten af råvarerne, vedli­geholdelse/udskiftning af membraner og rutinemæs­sig rengøring af blandetanke – samt Kofa Protect 7.0 tilsættes vand allerede i begyndelsen af foderindtag.

 

Kvæg:
Kofa Protect 7.0  – stabilisering af TMR blandinger – Stabilt foder også i sommervarmen. 

TMR blandingen er meget let fordærvelige. Den intensive kontakt med oxygenet i luften ved blanding i fodervognen fremmer den hurtige forgæring og dannelsen af skimmel.

Fodret taber næringsværdi og bliver mindre appetitligt for køerne. Foderoptagelsen falder og derved mistes der mælkeydelse og det påvirker dyrenes sundhed.

Kompakt fuldfoder er meget følsom over for mikrobiel forurening.

Kompakt fuldfoder som indeholder vand, er et perfekt vægstmedie for mange mikroorganismer. Gæring i fodret vil hurtigt udvikle og sprede sig i fodret, hvorved fodret bliver uappetitligt,

Mister foderværdi, ligesom der taves værdifuld næringsstoffer til skade for køernes produktion og sundhed.

Kofa Protect 7.0 virker effektivt mod gær og skimmel, og holder TMR blandingen og kompakt fuldfoder hygiejnisk, frisk, appetitligt og rig på næring. Praktiske erfaringer viser 10-25% forbedring på foderværdien på korrekt dosering.

Dosering: 1 til 3 ltr. pr. ton foderblanding.

 

 

 

Levering

Levering via Post eller fragtmand til erhvervsadresser i Danmark ( ekskl. moms)

Gratis levering ved køb over DKK 2.000,00 (Foder, sækkevarer og maskiner er undtaget fragtfri levering) ekskl. moms

Support

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte kundeservice:

+45 75802122
webshop@unitron.dk