Bovi 2-K Hoof glue FAST 200 ml
1116-7225
Bovi 2-K Hoof glue FAST 200 ml
Bovi Limpistol 200 ml
1116-7227
Bovi Limpistol 200 ml
Bovi Mixertips 8 stk.
1116-7226
Bovi Mixertips 8 stk.
Technobase 2CB klovlim sæt 4x25 ml
1116-7204
Technobase 2CB klovlim sæt 4x25 ml
Technobase 2CB klovlim med blandestuds 25 ml
1116-7200
Technobase 2CB klovlim med blandestuds 25 ml
Limpistol til Technobase 2CB 200 ml
1116-7221
Limpistol til Technobase 2CB 200 ml
Technobase 2CB klovlim 200 ml patron
1116-7220
Technobase 2CB klovlim 200 ml patron
Mixertips til Technobase 2CB klovlim
1116-7222
Mixertips til Technobase 2CB klovlim
Demotec Futura Pad klovsko 10 stk.
1116-8010
Demotec Futura Pad klovsko 10 stk.