Orientering efter databeskyttelsesforordningen.

Efter databeskyttelsesforordningens  artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra dig selv eller andre.
De oplysninger vi skal give dig er følgende:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
4. Kategorier af personoplysninger
5. Modtagere eller kategorier af modtagere
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
8. Opbevaring af dine personoplysninger
9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
10. Retten til at trække samtykke tilbage
11. Dine rettigheder
12. Klage til Datatilsynet

Du finder her under en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.
Dette er alene til orientering, og sagen giver ikke umiddelbart anledning til nogen sagsbehandling i forhold til dig.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.


Med venlig hilsen
Unitron a/s
Kokmose 6, 6000 Kolding

 

 

 
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Unitron a/s er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.


Unitron a/s
Kokmose 6
6000 Kolding
CVR-nr.: 15975806
Telefon: 75802122
Mail: mail@unitron.dk

2. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan kontakte os på følgende måder:
• På e-mail: birgit@unitron.dk
• På telefon: 75802122 – Birgit Rand
• Ved brev: Unitron a/s, Kokmose 6, 6000 Kolding att.: Birgit Rand

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• For at oprette dig som kunde
• For at kunne gennemføre et køb og en leverance
• For kreditvurdering

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Bogføringsloven

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
• Almindelige personoplysninger

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
• Vores samarbejdspartnere indenfor kreditforsikring, lagerhotel og transportører (databehandler)

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi vil overføre IKKE dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Dine personoplysninger stammer fra offentligt tilgængelige kilder så som proff.dk, krak.dk men typisk fra dine indtastninger på www.unitron.dk eller via din telefoniske henvendelse

8. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på bogføringsloven, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

9. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.