UniFeeder

Det er vigtigt, at de små grise får gode startblandinger – og det er vigtigt, at de får det så tidligt som muligt. De små maver er imidlertid sarte og startblandinger er dyre – og det har derfor stor betydning, at smågrisene fodres korrekt – både i forhold til hvad grisen kan tåle og i forhold til land- mandens økonomi. Den ofte manuelle tildeling indebærer for de fleste et stort foderspild i farestien.

Soen lægger mælk til mange gange i døgnet – og smågrisene er derfor fra naturens side vænnet til at spise lidt – men tit. Den optimale tildeling af startblandingerne vil derfor være at ramme samme fodringsmønster, som den soen tilbyder. Hidtil har det været en næsten umulig opgave at udføre manuelt – og da slet ikke udenfor "normal" arbejdstid.

UniFeeder er nem at betjene – jern tildeling sker automatisk under æde-træningen og foderkurven er lagt ind som fast standard i forhold til indholdet af de startblandinger, som Unitron tilbyder og i forhold til en kuldstørrelse på 14 smågrise.

På et betjeningspanel kan fodermesteren med piletaster flytte foderkurve og dage, hvis dette er nødvendigt, så den passer til et større eller mindre kuld, eller øge eller reducere fodermængden. UniFeeder er forsynet med en foderboks, som blot fyldes med startblandingen – resten klarer doseringsenheden. UniFeeder frigør derfor værdifuld arbejdskraft til andre opgaver i stalden – og den tidlige og korrekte tildeling af startblanding sikrer den lille gris bedre enzymtræning og hurtigere fodertilvænning, hvilket giver en stærkere gris / bedre overlevelse / øget tilvækst allerede inden fravænning / god forberedelse til fravænning.

UniFeeder sikrer endvidere, at grisene får det foder, som de skal have – hverken for lidt eller for meget. Den tildeler altid friskt, hygiejnisk og rent foder, og sikrer mod overdosering og foderspild.

varenummer

Unifeeder: 1212-1200

Holder: 1212-1205

Mixerhjul: 1212-1210

Rustfri foderplade farestald -smågrise 1212-1421